Start

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE PROWADZI STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWA NA SWOICH DWÓCH WYDZIAŁACH.

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji  prowadzi studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo. Program studiów obejmuje 200 godzin wykładów i zajęć laboratoryjnych. Uwzględniono w nich techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa w stopniu zależnym od wybranego profilu. Studia dzielą się na dwie fazy kształcenia: część ogólną, realizowaną w pierwszym semestrze, prezentującą najważniejsze składniki wiedzy dotyczącej cyberbezpieczeństwa systemów komputerowych, z uwzględnieniem zagadnień teoretycznych i praktycznych, prawnych, informatycznych i socjotechnicznych. W drugim semestrze słuchacze mogą wybrać jeden z czterech profili: administrowanie cyberbezpieczeństwem, bezpieczeństwo infrastruktury, zarządzanie cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwo informacji. Kluczowe zajęcia będą realizowane w obu profilach. W pierwszym profilu jest więcej zajęć praktycznych związanych z administrowaniem systemami komputerowymi, drugi profil koncentruje się na bezpieczeństwie sieci, w trzecim nacisk położony jest na zarządzanie, a czwarty profil dotyczy głównie procedur zapewniających bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Więcej szczegółów dotyczących w/w studiów można pod następującym linkiem:

https://informatyka.podyplomowe.agh.edu.pl/cb-detailed-przedmiot-studiow

Wydział Zarządzania  natomiast prowadzi studia podyplomowe nakierowane głównie na Cyberbezpieczeństwo i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, zgodnie z normami rodziny  ISO 27000; Ciągłością działania zgodnie z normą ISO 22301. W ramach tych studiów omawiane są również: organizacja systemu cyberbezpieczeństwa Państwa Polskiego w oparciu o Ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, Ochrona Danych Osobowych,  Ochrona Informacji Niejawnych. Ponadto poruszane są techniczne aspekty cyberbezpieczeństwa w ramach wykładów i laboratoriów.  Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć łącznie 185 godzin realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. W szczególności studia dedykowane są słuchaczom takim, jak:

  1. pracownicy administracji państwowej, firm doradczych i przedsiębiorstw zajmujących się cyberbezpieczeństwem,
    1. kadra kierownicza i zarządzająca odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacji, chcąca uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę,
    1. osoby zajmujące się cyberbezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem informacji dla służb mundurowych i cywilnych,
    1. administratorzy systemów teleinformatycznych.

Więcej szczegółów dotyczących w/w studiów można uzyskać pod zakładką Program studiów oraz Informacje o studiach