Informacje o studiach

 
Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy: ISO 27001.
Certyfikat ISO 27001 jest również dostępny w wersji angielskiej.
Koszt egzaminu wynosi 400 zł

Nazwa studiów podyplomowych: Cyberbezpieczeństwo i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
Czas trwania jednej edycji studiów podyplomowych:
Dwa semestry od października 2018 do czerwca 2019 r.
Liczba godzin dydaktycznych – 185
Program studiów obejmuje dwa semestry zajęć łącznie 185 godzin realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych sesji dydaktycznych organizowanych raz w miesiącu w blokach po 5 godzin lekcyjnych.

   
sobota 9.00 – 13.00 i 14.00 – 17.30
niedziela 9.00 – 13.00 i 14.00 – 17.30

Dyplom

Po uzyskaniu wymaganych programem studiów zaliczenia oraz zdaniu egzaminu końcowego słuchacze uzyskają ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez Akademię Górniczo-Hutniczą.

Cel studiów podyplomowych:

  1. Przygotowanie słuchaczy do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem informacji, np. manager bezpiecznej informacji w działaniu firmy, przedsiębiorstwa lub organizacji.
  2. Dostarczenie słuchaczom użytecznej wiedzy na warsztatach i ćwiczeniach praktycznych w zakresie ochrony informacji oraz bezpieczeństwa sieci informatycznych.
  3. Zapoznanie słuchaczy z regulacjami prawnymi, normatywnymi oraz dobrymi praktykami zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji.
  4. Zapoznanie słuchaczy z systemami  audytowania, certyfikacji i kontrolowania procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  5. Zapoznanie słuchaczy ze standardami związanymi z bezpieczeństwem informacji, w szczególności z rodziną norm ISO 27000, ISO/IEC TR 13335-2:2003 PN–I-07799-2:2005
  6. Dostarczenie słuchaczom możliwości dalszego rozwoju zawodowego w zakresie działania w strukturach ochrony i bezpieczeństwa informacji

Zakres tematyczny:
Zakres tematyczny studiów podyplomowych pn. „Cyberbezpieczeństwo i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” nawiązuje do istoty informacji i przedstawia problematykę jej bezpieczeństwa w działających organizacjach, jak również wskazuje możliwości ochrony prawnej informacji i zapoznaje słuchaczy ze standardami cyberbezpieczeństwa oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Co jest bardzo istotne pokazane zostaną praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji na przykładzie zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń praktycznych.

Do kogo studia podyplomowe są adresowane:

Studia podyplomowe pn. „Cyberbezpieczeństwo i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” kierowane są do osób zajmujących się, bądź planujących pracę na różnych stanowiskach związanych z zarządzaniem, prowadzeniem, planowaniem, kontrolowaniem bezpieczeństwa informacji i systemów związanych z tworzeniem, przesyłaniem, przetwarzaniem bądź gromadzeniem informacji o różnych stopniach poufności oraz do administratorów systemów teleinformatycznych. chcących  pogłębić swoją wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa informacji.

W szczególności studia podyplomowe pn. „Cyberbezpieczeństwo i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji”  dedykowanym są słuchaczom takim, jak:

  • pracownicy administracji państwowej, firm doradczych i przedsiębiorstw zajmujących się bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem informacji,
  • kadra kierownicza i zarządzająca odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacji, chcąca uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę,
  • osobom zajmującym się cyberbezpieczeństwem oraz bezpieczeństwem informacji dla służb mundurowych i cywilnych,
  • administratorzy systemów teleinformatycznych.

Określenie efektów kształcenia studiów podyplomowych

Słuchacze nabywają niezbędnej, nowoczesnej wiedzy dotyczącej bezpiecznego zarządzania informacją na etapie jej tworzenia, przetwarzania, przesyłania i gromadzenia.
Słuchacze otrzymają również praktyczne umiejętności w rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem informacji na przykładzie zajęć laboratoryjnych i ćwiczeń praktycznych.

Sposób weryfikacji i dokumentacji efektów kształcenia na studiach podyplomowych – Egzamin końcowy

Kierownik studiów podyplomowych:
Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Mikulik –
tel.12 617 4508
e-mail: jmikulik@zarz.agh.edu.pl

Administracja studiów podyplomowych:
Mgr  Agnieszka Pohl
tel. 12 617 4202
e-mail: apohl@zarz.agh.edu.pl